Képzés, kurzus
/
Kajászó

Nemzeti Lovasakadémia

Classic kártya

A három hónapos tandíj árából 5% kedvezmény jár.

Akár 5%

Kedvezmény

Silver kártya

A hat hónapos tandíj árából 5% kedvezmény jár.

Akár 5%

Kedvezmény

Gold kártya

Az egész éves tandíj árából 5% kedvezmény jár.

Akár 5%

Kedvezmény

Milyen kedvezményeket vehetek igénybe Classic kártyával?

A Nemzeti Lovasakadémia képzésének árából 5% kedvezmény jár a három hónapos tandíjra.

Milyen kedvezményeket vehetek igénybe Silver kártyával?

A Nemzeti Lovasakadémia képzésének árából 5% kedvezmény jár a 6 hónapos tandíjra.

Milyen kedvezményeket vehetek igénybe Gold kártyával?

A Nemzeti Lovasakadémia képzésének árából 5% kedvezmény jár az egész éves tandíjból.

Szeretnék kártyát igényelni!

Már évi 4.990 Ft-tól.

Bemutatkozás

Küldetésünk van. Évezredes lovaskultúránk, elődeink tisztelete és nemzetközi hírneve arra sarkall minket, hogy nemzetközi lovastudásunkat továbbvigyük és átörökítsük. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a lókiképzés több száz év óta mesterről mesterre szálló kultúrája “a miénk”, tudásukat – mondhatnánk – csak utánoznunk kell. Utánoznunk, de egyben XXI. századi szemlélettel végiggondolnunk, modern lovasként kiteljesítenünk.

Küldetésünk van. Olyan időszak előtt állunk, amikor a hagyományos magyar lovastudás lesz az a tudás, mellyel ló és lovas egyaránt képes átélni a lovaglás örömét és harmóniáját. Magyar lovasokként éppen ezért különleges helyzetünk és egyben kötelességünk is van: örökségünket gondoznunk kell. A ma lovasának meg kell értenie és tanulnia mindazt, ami a magyarokat évszázadokkal ezelőtt lovas nemzetté tette. A ma lovasában fel kell ébrednie a vágynak, hogy úgy akarjon lovagolni, mint az őt megelőző generációk hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül. Pontosan úgy, ahogyan a régi lovasakadémiákon.

Küldetésünk van. A lovaglás nem csupán versenyzést, és nem csupán drága hobbit jelent. Lovaglást jól és rosszul is lehet művelni, olcsó és drága lovakon egyaránt. A ló tudása egy valamin múlik: lovasa tudásán. A klasszikus lovas pontosan ezért foglalkozik a gyakorlat mellett a lókiképzés elméletével: meg akarja érteni lovát, teljessé akarja tenni a lovaglás élményét. A klasszikus stílus a világ minden pontján a minőséget jelenti. A klasszikus lónak pedig nincs szüksége különleges adottságokra, csak gondolkodó lovasra. Erre tanítjuk lovasainkat.

A Nemzeti Lovasakadémia hiánypótló iskola, hiszen a II. világháború után törést szenvedett magyar lovastudást kívánja újraéleszteni és megújítani. Oktatóink magasan képzett, több évtizedes szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkező, elismert lovas szakemberek. Akadémiánkon mindazt a tudást szeretnék átadni, melyet a legkiválóbb mesterektől tanultak és kutatómunkáik során magukévá tettek. Mi azt mondjuk: tudás csak mesterről mesterre szállhat. Ezt a hagyományt szeretnék követni.

Közösséget építünk. Képzésünk az igényes élménylovasok és a fejlődni vágyó lovas szakemberek előtt egyaránt nyitott. Hiszünk abban, hogy nemzeti lovaskultúránk újbóli felemelése csak a klasszikus lovaglás széles körű elterjesztésével és művelésével lehetséges.

Erre a küldetésre vállalkozott a Nemzeti Lovasakadémia.

Lovasképzés

A képzés minden, a lovaglást igényesen művelni kívánó lovas számára nyitott, speciális előképzettség nem szükséges. A képzés azonban nem csak igényes szabadidőlovasoknak, hanem azoknak a szakembereknek is ajánlott, akik meg akarják újítani és magas szintre akarják fejleszteni szaktudásukat.

Az akadémia elvégzésével a hallgatók klasszikus és átfogó lókiképzői ismeretekre, valamint magas szintű lovastudásra tesznek szert. Alkalmassá válnak lovak és lovasok képzésére, az önálló munkára professzionális szinten is.

A teljes lovasakadémiai képzés 3 év, egymásra épülő tantervekkel. Minden tanév 10 hónapból áll, és tavasszal indul. A tanév folyamán ló- és lovasképzés egyaránt zajlik. Mivel a képzés során tényleges lókiképzés folyik, továbbá minden tanév a lovas és a kiképzett ló vizsgájával zárul, ezért a résztvevők csak saját vagy általuk lovagolt lóval jelentkezhetnek.

Az első tanév a kézen történő munkára, a második tanév a campagne lovaglásra, a harmadik tanév a nyeregből történő hosszhajlítások megtanítására fókuszál lépésben és ügetésben.

Az akadémia minden tanév során három típusú képzést nyújt: elméleti órákat, az elmélet gyakorlatban történő bemutatását, valamint mindezek saját lóval történő begyakorlását választott edzővel, lovasedzések keretében.

A három fajta képzés szorosan összefügg egymással, és folyamatos jelenlétet igényel a hallgatóktól.

Elméleti és gyakorlati képzés

Az elméleti és a gyakorlati képzés minden hónapban egy teljes szombati napot vesz igénybe. Mindkét típusú képzés csoportban történik, a képzés helyszíne a Dr. Gőblyös István vezette Kajászó-Szentpéterpusztai Lovarda. Az intenzív, egész napos oktatáson felváltva zajlanak az elméleti és a gyakorlati órák. Az elméleti képzés minden évben öt oktató részvételével zajlik. A tudásanyag kiterjed a lókiképzés átfogó elméletére, az etológiára, az anatómiára, a lovas önismeretre, kommunikációra, konfliktuskezelésre, az állategészségügyre, a tartástechnológiára, valamint a művészeti ábrázolásokra, mint a magyar lovaskultúra megismerésének eszközére. Az állandó fő tárgy (lókiképzés-elmélet) mellett a többi tantárgy oktatása váltott tematika szerint történik.

A gyakorlati képzés az elméleti tananyag gyakorlatban történő alkalmazására fókuszál, kezdve a lóval való kommunikációtól a befolyás kialakításán keresztül a lóval végrehajtandó feladatok (fordulatok, hajlítások, jármódváltások stb.) tökéletes végrehajtásáig. A gyakorlati képzés szemlélteti, hogyan érhető el az egyensúly, az elengedettség és az egyenesség, továbbá hogyan érhető el a ló és lovas közti harmónia.

Minden tanév végén elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni.

A vizsga helyszíne a Kajászó-Szentpéterpusztai Lovarda.

Lovasedzések

Az elméleti és gyakorlati képzést havonta kettő, személyre szabott lovasedzés egészíti ki, ahol az elméletben megszervezett tudás begyakorlása történik. Az edzéseket elismert, magasan képzett lovas oktatók tartják az ország különböző pontjain. Közülük a hallgatók saját maguk választhatják ki azt, akivel a tanév folyamán együtt dolgoznak majd.

A határon túli területeken történő lovasedzéseket összevont képzések keretében biztosítjuk.

Az Akadémia hallgatóinak tanévenként egyszer lehetőséget biztosítunk szakmai konzultációra az Akadémia szakmai vezetőjével, Dr. Gőblyös Istvánnal.

A megszerezhető képesítések

A Nemzeti Lovasakadémia végzett hallgatói klasszikus és átfogó lókiképzői ismeretekre, valamint magas szintű lovastudásra tesznek szert. Alkalmassá válnak lovak és lovasok képzésére, az önálló munkára professzionális szinten is.

A hallgatók az elméleti és gyakorlati vizsgák sikeres teljesítése után okleveles minősítést és kiválósági tanúsítványt kapnak, amely a 3 éves képzés elvégzését igazolja.

Emellett a kiváló minősítéssel végzett hallgatóit a Nemzeti Lovasakadémia ajánlólevéllel is jutalmazza.

Képzési díj 2019/2020 tanévre

A tandíj összeges havonta nettó 55.000 Ft, amely a 10 hónapos tanévre vetítve összesen 550.000 Ft.

Külön vizsgadíj nincs!

Az éves tandíj a 27% ÁFÁ-val együtt: 698.500 Ft

Az intenzív, összesen 140 tanórát magába foglaló képzés egy tanórára lebontva mindössze bruttó 4.990 Ft.

Hallgatói számára a Nemzeti Lovasakadémia részletfizetési lehetőséget biztosít. A képzés megkezdéséhez mindössze az éves tandíj egyharmadának a befizetése szükséges. A fennmaradó rész ezt követően két részletben fizethető.

Fedeles Lovarda
Melegedő
Parkolás